กลุ่มเกษตรกรปลอดสารพิษตำบลบ้านม่วง(ประโยชน์ฟาร์ม)
ราชบุรี

ตำแหน่งร้านค้า

36/1 ม.4 ต.บ้านม่วง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 บ้านม่วง บ้านโป่ง ราชบุรี 70110


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
084-639-2227,
ติดตามข่าวสาร