กรุณารอสักครู่...
โปรโมชัน
Cart
Cart

หมวดหมู่สินค้า

อร่อยทั่วไทย

ของรักไปรษณีย์ไทย

ขุมทรัพย์ของดี

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

สินค้าดีฝีมือเด็ด

ของฮิตติดกระแส

ของดีตามฤดู

THP SHOP

ภาษา

TH

|

EN

การสั่งสินค้า

นโยบายการจัดส่งสินค้า


1. ปณท จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ผู้ซื้อได้รับ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น


2. ปณท จะจัดส่งสินค้าถึงที่หมายตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (Door to Door) โดยจัดส่งสินค้าให้หลังจากผู้ซื้อชำระเงินเต็มจำนวนแล้วเท่านั้น


3. การจัดส่งสินค้า จะใช้ระยะเวลาประมาณ 2-10 วันทำการ (ไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ ซึ่งระยะเวลาการจัดส่งอาจล่าช้าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล) โดยขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า หรือสินค้าบางรายการอาจต้องใช้ระยะเวลาในการรอรับสินค้าจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจำหน่าย อาจส่งผลให้มีการจัดสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ โดย ปณท จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม โดยขอสงวนสิทธิในการจัดส่งสินค้าเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย


4. เนื่องจากนโยบายการจัดส่งสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบนโยบายการจัดส่งสินค้าก่อนทำการซื้อสินค้าได้ โดยอ่านรายละเอียดระยะเวลาการจัดส่งสินค้าในหน้ารายละเอียดสินค้าแต่ละรายการ


5. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่ใบสั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ผู้ซื้ออาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน


6. ผู้ซื้อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว


7. ปณท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า