กรุณารอสักครู่...
โปรโมชัน
Cart
Cart

หมวดหมู่สินค้า

อร่อยทั่วไทย

ของรักไปรษณีย์ไทย

ขุมทรัพย์ของดี

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

สินค้าดีฝีมือเด็ด

ของฮิตติดกระแส

ของดีตามฤดู

THPSHOP

ภาษา

TH

|

EN

ข้อตกลงการให้บริการ

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอแจ้งนโยบายการให้บริการเพื่อให้ยอมรับและถือเป็นข้อตกลงเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้


1. ก่อนใช้บริการ ผู้ซื้อจะต้องยอมรับนโยบายการให้บริการนี้ นโยบายการให้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า


2. หากผู้ซื้อประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก สามารถทำได้โดยกดปุ่ม สมัครสมาชิก และกรอกข้อมูลต่าง ๆ ของท่านลงในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก โดยที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าแรกเข้าแต่อย่างใด หลังจาก ปณท ได้รับใบสมัครที่กรอกข้อความครบถ้วนแล้ว ผู้ซื้อจะสามารถใช้บริการใด ๆ ของ Thailandpostmart.com ได้ทันที


3. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ให้ถือว่ามีผลอยู่ตลอดไปจนกว่าผู้ใช้บริการจะบอกเลิกการเป็นสมาชิก หรือ ปณท ยกเลิกอันเนื่องจากผู้ซื้อไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดของ Thailandpostmart.com


4. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อ ชื่อผู้ใช้งาน (E-Mail หรือ True ID), รหัสผ่าน (Password) โดยต้องปกปิดเป็นความลับ นอกจากนี้ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของตนเอง ในกรณีที่ ปณท ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้บริการ ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านของผู้ซื้อ ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องไม่ใช้บริการนี้ในทางที่ผิดกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ปณท ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกชื่อผู้ใช้งานทันทีหากผู้ซื้อทำผิดกฎ


5. เว็บไซต์นี้ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า คำว่า Thailandpostmart.com เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของ ปณท ห้ามมิให้ผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ปณท


6. ผู้ซื้อยอมรับว่าจะไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของ ปณท และบุคคลอื่น ๆ และผู้ซื้อจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันขัดต่อกฎหมาย ต่อศีลธรรมอันดีงาม และก่อให้เกิดความเสียหายเสียชื่อเสียงต่อ ปณท และบุคคลอื่น รวมถึงก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง


7. ในกรณีที่มีการนำเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง อันละเมิดต่อกฎหมายหรือผิดต่อศีลธรรมอันดีงาม หรือหากพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ปณท ขอสงวนสิทธิในการลบหรือระงับเนื้อหา ข้อความ รูปภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และทาง ปณท จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่จะเกิดขึ้นทั้งสิ้น


8. ในกรณีที่ ปณท ให้ผู้อื่น (เจ้าของสินค้า, บริษัทขนส่งเอกชน ฯลฯ) ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้ออาทิ การจัดส่งสินค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ปณท จะทำการกำหนด


"นโยบายความเป็นส่วนตัว" ในการเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ซื้อ และมิให้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมที่กำหนดไว้ตามนโยบายดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน

Thailandpostmart.com ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์

 www.thailandpostmart.com