กรุณารอสักครู่...
โปรโมชัน
Cart
Cart

หมวดหมู่สินค้า

อร่อยทั่วไทย

ของรักไปรษณีย์ไทย

ขุมทรัพย์ของดี

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

สินค้าดีฝีมือเด็ด

ของฮิตติดกระแส

ของดีตามฤดู

THPSHOP

ภาษา

TH

|

EN

การคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการรับเปลี่ยน / คืนสินค้า

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้อง ของรายละเอียด/นโยบาย/เงื่อนไขต่าง ๆ ของสินค้าก่อนการสั่งซื้อสินค้าทุกครั้ง


2. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นผู้ซื้อจะต้องตรวจสอบนโยบายการ บประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า


3. ปณท ยินดีรับคำขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วัน (รวมวันหยุด) นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยไม่ คิดค่าใช้จ่าย โดยผู้ซื้อจะต้องเก็บกล่อง พร้อม แสดงหลักฐานในการสั่งซื้อและได้รับสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

        3.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับผู้ซื้อ

        3.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้า รายละเอียดสินค้า

       3.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับผู้ซื้อ ทั้งนี้ หากเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปณท ขอสงวนสิทธิในการไม่รับ เปลี่ยน/คืนสินค้า


4. ในกรณีที่ผู้ซื้อมีความประสงค์จะเปลี่ยนสินค้า เช่น เปลี่ยนสีหรือขนาดของสินค้า หรือ สินค้ามีปัญหา ผู้ซื้อ จะต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายัง ปณท โดยที่สินค้าที่ต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องไม่ชำรุดเสียหายจากการ ใช้งานของผู้ซื้อ สภาพสินค้าต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ รวมถึงป้ายต่าง ๆ ยังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อ บรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้น ๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่ ปณท นำไปจัดส่งให้


5. การจัดส่งสินค้าจะดำเนินการตามลำดับเลขที่ใบสั่งซื้อ รายการสินค้าที่สั่งซื้อจากเลขที่สั่งซื้อเดียวกัน อาจมีนโยบายการจัดส่งแตกต่างกัน ผู้ซื้ออาจได้รับสินค้าไม่พร้อมกัน


6. ปณท ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งสินค้าใหม่ให้แก่ผู้ซื้อ


7. ปณท ขอสงวนสิทธิในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่ ปณท กำหนดเท่านั้น