กรุณารอสักครู่...
โปรโมชัน
Cart
Cart

หมวดหมู่สินค้า

อร่อยทั่วไทย

ของรักไปรษณีย์ไทย

ขุมทรัพย์ของดี

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

สินค้าดีฝีมือเด็ด

ของฮิตติดกระแส

ของดีตามฤดู

THPSHOP

ภาษา

TH

|

EN

การคืนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

1. ปณท ยินดีรับคำขอคืนเงินภายใน 7 วัน (รวมวันหยุด) โดยจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับผู้ซื้อ ในกรณีที่ ปณท ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ผู้ซื้อสั่งซื้อได้ หรือตามกรณีดังต่อไปนี้

        1.1 จัดส่งสินค้าผิดรุ่น, สี หรือขนาด ให้กับผู้ซื้อ

        1.2 จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้า รายละเอียดสินค้า

       1.3 จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้กับผู้ซื้อ


2. ระยะเวลาคืนเงินค่าสินค้าหลังจาก ปณท อนุมัติคืนเงินให้กับผู้ซื้อมีรายละเอียดดังนี้


ช่องทางการชำระเงินการคืนเงินระยะเวลายอดเงิน
บัญชีเพย์สบายคืนเข้าบัญชีเพย์ สบาย3 วันยอดเงินเต็มจำนวน
บัญชีธนาคาร (Online Direct Debit)คืนเข้าบัญชีธนาคาร7 วัน
บัตรเครดิตคืนเข้าบัตรเครดิต- 7 วัน หากเป็น บัตรภายในประเทศ- ยอดเงินเต็มจำนวน สำหรับยอดเงินไม่เกิน 2,000 บาท/ใบสั่งซื้อ
- ยอดเงินหลังหักค่าธรรมเนียม 4% สำหรับยอดเงินตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป/ใบสั่งซื้อ
- 15 วัน หากเป็นบัตรต่างประเทศ

ทั้งนี้ ปณท ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย


3. ปณท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า