กรุณารอสักครู่...
โปรโมชัน
Cart
Cart

หมวดหมู่สินค้า

อร่อยทั่วไทย

ของรักไปรษณีย์ไทย

ขุมทรัพย์ของดี

นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน

สินค้าดีฝีมือเด็ด

ของฮิตติดกระแส

ของดีตามฤดู

THPSHOP

ภาษา

TH

|

EN

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

           บรรดารูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง รวมทั้งเนื้อหาข้อมูล (Content) และส่วนประกอบ (Element) ใด ๆ ทั้งหมดที่ปรากฎ www.Thailandpostmart.com ซึ่งเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว หรือสิทธิในลักษณะเดียวกัน เป็นสิทธิและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้านกฎหมายชอง ปณท แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินมางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของไทย ห้าม ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใด ๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ ปณท โดยไม่ชอบด้านกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก ปณท หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ ปณท มิฉะนั้น จะเป็นการกระทำความผิดอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษตามกฎหมายว่าด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอันที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ ปณท ซึ่ง ปณท สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำของท่านในทันที และดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น