วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย (บุษราคัม)
เชียงราย

ตำแหน่งร้านค้า

143 หมู่8 บ้านด้าย แม่สาย เชียงราย 57220


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0819984281,
ติดตามข่าวสาร