วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะดันตำบลท่าทราย
นครนายก

ตำแหน่งร้านค้า

94 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 ท่าทราย เมืองนครนายก นครนายก 26000


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0817331745,
ติดตามข่าวสาร