ร้านศรีพรรณ
เชียงใหม่

ตำแหน่งร้านค้า

ร้านศรีพรรณ ตลาดวโรรส ชั้น 1 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 ช้างม่อย เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
053442530,
ติดตามข่าวสารสินค้าทั้งหมด ALL PRODUCTS
LOAD MORE