กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงผึ้งบ้านไหนหนัง
กระบี่

ตำแหน่งร้านค้า

53/1 หมู่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ กระบี่ เขาคราม เมืองกระบี่ กระบี่ 81000


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
087-894-1901, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร