สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เร่งจัดส่งเข็มที่ระลึกฯ หลังมียอดสั่งจองกว่า 62,006 เข็ม02 Aug 2022

เรียน  ลูกค้า ThailandPostMart.com ที่สั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

           ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน) ได้ดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปสำหรับใช้ประดับในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา และในโอกาสสำคัญตามวาระอันสมควร โดยเปิดให้สั่งจองผ่านระบบร้านค้าออนไลน์ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ThailandPostMart.com) ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ปัจจุบันประชาชนมีความต้องการและสั่งจองทางไปรษณีย์เป็นจำนวนมาก โดยยอดการสั่งจอง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มีจำนวนมากกว่า 62,006 เข็ม จึงทำให้การจัดส่งล่าช้าเกินกำหนด

             ทั้งนี้ สปน ได้มีการเร่งรัดติดตามการผลิต และจะทยอยนำส่งเข็มที่ระลึกฯ ตามลำดับการสั่งจองโดยเร็วที่สุด และ ปณท จะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เพื่อให้ลูกค้าที่สั่งซื้อเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ฯ ผ่านเว็บไซต์ ThailandPostMart.com ได้รับสินค้าโดยเร็วที่สุด จึงขออภัยอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 

อ้างอิงจาก : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี