วิสหากิจชุมชนไข่เค็มไชยา อสม.
สุราษฎร์ธานี

ตำแหน่งร้านค้า

71 เลม็ด หมู่ 5, ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี, 84110 สุราษฎร์ธานี 84110


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
07722847, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร