pos-09(ฮาลาล)กลุ่มข้าวเกรียบซีรีน
ปัตตานี

ตำแหน่งร้านค้า

ตำบลยามู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี 94150


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0813681348,
ติดตามข่าวสาร