POS - 05 นายชาญชัย ศิริกุลชร
เชียงใหม่

ตำแหน่งร้านค้า

29/3 หมู่ 4 ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ 50130 สันกำแพง เชียงใหม่ 50130


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0979827756,
ติดตามข่าวสาร