สหกรณ์การเกษตรจุน
พะเยา

ตำแหน่งร้านค้า

174 หมู่ 1 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 จุน จุน พะเยา 56150


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0616682595, 054421703
ติดตามข่าวสาร