วิสาหิจชุมชนทอเสื่อกกลายขิด ม.2
บึงกาฬ

ตำแหน่งร้านค้า

110 หมู่ 2 บ้านสุขสำราญ ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 38000 หนองเลิง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0917631991,
ติดตามข่าวสาร