วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมทอผ้าไหมบ้านห้วยทราย
นครราชสีมา

ตำแหน่งร้านค้า

86 ม.6 หนองมะนาว คง นครราชสีมา 30260


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0862450494,
ติดตามข่าวสาร