วิสาหกิจชุมชนข้าวเกรียบสมุนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลมะม่วงสองต้น (ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ต.มะม่วงสองต้น)
นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งร้านค้า

54/7 หมู่ที่ 2 มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0655355989, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร