วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงเวียน หมู่ที่ 7 ตำบลบางกระทุ่ม
พิษณุโลก

ตำแหน่งร้านค้า

เลขที่ 31 หมู่ที่ 7 บึงเวียน ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม พิษณุโลก 65110


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0982253979,
ติดตามข่าวสาร