วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปมะขามอำเภอชนแดน
เพชรบูรณ์

ตำแหน่งร้านค้า

7 หมู่ 8 ต.ชนแดน อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ชนแดน ชนแดน เพชรบูรณ์ 67150


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
084-665-0368, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร