วสช.เกษตรกรแปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน แม่จัน
เชียงราย

ตำแหน่งร้านค้า

116/1 ม.1 บ้านป่าสักหลวง ต.จันจว้าใต้ อ.แม่จัน จ.เชียงราย จันจว้าใต้ แม่จัน เชียงราย 57270


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0813663304,
ติดตามข่าวสาร