วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กล้วยหอมเมืองแกน
เชียงใหม่

ตำแหน่งร้านค้า

77/1 ม.1 ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 50150


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0807696729, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร