POS - 05 วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง
ลำพูน

ตำแหน่งร้านค้า

214 หมู่ 4 ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน 51000


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0624245284, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร