วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านงิ้วราย
ลพบุรี

ตำแหน่งร้านค้า

119 / 1 หมู่ 2 งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0986464692,
ติดตามข่าวสาร