บริษัท เชียงการีลา ฟู้ดโปรดักส์ (โรงแรมเชียงการีลา)
กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่งร้านค้า

โรงแรมเชียงการีลา สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0831349469, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร