ข้าวใจดี
กำแพงเพชร

ตำแหน่งร้านค้า

63 หมู่ที่ 6 เทพนิมิต บึงสามัคคี กำแพงเพชร 62210


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0614269635,
ติดตามข่าวสาร