สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด
เชียงใหม่

ตำแหน่งร้านค้า

เลขที่ 256 ถ.ปิงโค้ง-พร้าว ต.เวียง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 50190 เวียง พร้าว เชียงใหม่ 50190


เวลาเปิด - ปิด
เปิดให้บริการ เวลา 08.30 - 17.00 น. วันจันทร์ถึงศุกร์
เบอร์โทรศัพท์
0833253353, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร