นาวิต้าเมล่อนฟาร์ม (Navita Melon Farm)
พระนครศรีอยุธยา

ตำแหน่งร้านค้า

58 หมู่ 7 สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา 13190


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0652329555, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร