กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารต้นกล้าป่าชายเลน ชุมชนคลองหัวจาก
ฉะเชิงเทรา

ตำแหน่งร้านค้า

33 หมู่ 13 ต.บางกะปง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130 บางปะกง บางปะกง ฉะเชิงเทรา 24130


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
089-451-4257,
ติดตามข่าวสารสินค้าแนะนำ RECOMMEND

สินค้าทั้งหมด ALL PRODUCTS
LOAD MORE