น้ำปลาร้าสูตรส้มตำวิเชียรบุรี
อุบลราชธานี

ตำแหน่งร้านค้า

นาย อนันตชัย ยืนสุข บ้านเลขที่ 888/10 หมู่ 4 หมู่บ้านอาริยา4 ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ. อุบลราชธานี 34000 ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0614698510,
ติดตามข่าวสาร