CONTENT

วิธีสมัครสมาชิก

How to Register: วิธีสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1


STEP 1 - 25%

กรอกรายละเอียดส่วนตัวของท่านในช่องว่างให้ครบถ้วน โดยมีข้อกำหนดดังนี้
•ชื่อผู้ใช้งาน กำหนดชื่อผู้ใช้เป็นเฉพาะอีเมลที่ใช้งานได้เท่านั้น
•หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก โดยกำหนด 1 หมายเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 อีเมล์
•วัน เดือน ปี (ค.ศ.) เกิดตรงตามบัตรประชาชนที่ท่านใช้สมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2


STEP 2 - 50%

หลังจากนั้นจะปรากฏข้อความลงทะเบียนเรียบร้อย ให้ตรวจสอบในกล่องข้อความในอีเมล์ที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก (หากไม่พบในกล่องข้อความ กรุณาตรวจสอบในกล่อง Junk Mail หรือ Spam e-mail) 

ขั้นตอนที่ 3


STEP 3 - 70%

ตรวจสอบอีเมล์ และ คลิกที่ Link เพื่อยืนยัน จากนั้นกรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสมัครของท่าน

ขั้นตอนที่ 4


STEP 4 - 80%

Log in เข้าสู่ระบบ และเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่ง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 5


STEP 5 - 100%

กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการสมัครของท่าน และเพิ่มที่อยู่ในการจัดส่ง