วิสาหกิจชุมชนบ้านพิชยา
อุตรดิตถ์

ตำแหน่งร้านค้า

164/3 หมู่ที่ 13 ฝายหลวง ลับแล อุตรดิตถ์ 53130


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0802946966,
ติดตามข่าวสาร