วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนากล้วยน้ำว้า
อุตรดิตถ์

ตำแหน่งร้านค้า

119 หมู่ที่ 10 ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 53150 จริม ท่าปลา อุตรดิตถ์ 53150


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0931419727,
ติดตามข่าวสาร