วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์บ้านหนองห้างจังหวัดมหาสารคาม
มหาสารคาม

ตำแหน่งร้านค้า

24 หมู่ 3 ต.ปะหลาน อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 44110 ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 44110


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0986084226,
ติดตามข่าวสาร