วิสาหกิจชุมชนจันทร์ธาราท่าทอง
พิษณุโลก

ตำแหน่งร้านค้า

เลขที่ 8/8 หมู่ที่.6 ท่าทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0898561477,
ติดตามข่าวสาร