คุณดาเครื่องแกง
พัทลุง

ตำแหน่งร้านค้า

วิสาหกิจชุมชนสินธุ์แพรทอง 165 ม.9 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง ลำสินธุ์ ศรีนครินทร์ พัทลุง 93000


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0929419162,
ติดตามข่าวสาร