วิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยมาบชลูด (ชุมชนยิ้มได้)
ปทุมธานี

ตำแหน่งร้านค้า

261/517 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี 12110


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0876056109,
ติดตามข่าวสาร