กลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสร้อยสุวรรณ
กำแพงเพชร

ตำแหน่งร้านค้า

286 ม.22 บ้านสร้อยสุวรรณ ต.นาบ่อคำ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 นาบ่อคำ เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0959255290,
ติดตามข่าวสาร