POS-09 วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวซ้อมมือควนปอม
พัทลุง

ตำแหน่งร้านค้า

428 ม.8 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง 93170


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0635399362, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร