ไข่เค็มเวียงพิงค์
เชียงใหม่

ตำแหน่งร้านค้า

6 ม.1 สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 50150


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0815337743, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร