วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงเพื่อการส่งออกตำบลป่ากลาง (กรมส่งเสริมการเกษตร)
น่าน

ตำแหน่งร้านค้า

90 หมู่ 7 ป่ากลาง ปัว น่าน 55120


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0801314725, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร