กลุ่มเกษตรกรผู้จำหน่ายมังคุด จ.นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ตำแหน่งร้านค้า

347 หมู่ที่ 1 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230


เวลาเปิด - ปิด
เปิดทุกวัน
เบอร์โทรศัพท์
0615878246, แฟกซ์ : -
ติดตามข่าวสาร