สถานที่ท่องเที่ยว ประจำจังหวัด สมุทรปราการ

ฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ
ฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ

สถานที่ท่องเที่ยวสุดขึ้นชื่อโด่งดังไปในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลก กับความตื่นเต้นและเพลิดเพลินในฟาร์มจระเข้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งภายในเป็นสถานเพาะเลี้ยงจระเข้ขนาดต่าง ๆ กว่า 4 หมื่นตัว

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่เก็บรักษาศิลปวัตถุ และมรดกทางวัฒนธรรมด้านต่าง ๆ เพื่อสืบสานอนุรักษ์งานศิลป์ไทยให้คงอยู่ไว้คู่กับประเทศไทย จุดเด่นหลักของที่แห่งนี้คือช้างเอราวัณ

ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

ตลาดน้ำใกล้กรุงเทพฯ มีเสน่ห์อยู่ที่วิถีชีวิตชาวบ้านริมคลอง ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ และยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้านและอาหารที่มีชื่อเสียงของชุมชน

เมืองโบราณ สมุทรปราการ
เมืองโบราณ สมุทรปราการ

สถานท่องเที่ยวสุดคลาสสิค เปรียบเสมือนเป็นบานประตูที่ย้อนรอยให้เห็นถึงมรดกแห่งภูมิปัญญาไทย ด้วยสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ ผสมผสานกับงานวิจิตรศิลป์และประณีตศิลป์

สถานตากอากาศบางปู
สถานตากอากาศบางปู

สถานตากอากาศบางปู นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนของกรมพลาธิการทหารบกแล้ว ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม ภายในมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่กว่า 639 ไร่