สินค้าที่ร่วมรายการ "ตลาดกลางเกษตรออนไลน์ ต้นแบบ จ.เพชรบุรี"

banner-Mid-Market-970x250

.

"ตลาดกลางเกษตรออนไลน์ ต้นแบบ จ.เพชรบุรี" เป็นตลาดกลางออนไลน์ "แห่งแรกของภาครัฐ" ที่เชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตรดีๆ ในจังหวัดเพชรบุรี โดยสหกรณ์การเกษตรหนองบ้วย และ สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด ตลาดกลางทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของประตูสู่ภาคใต้ที่ได้รวบรวม "ของดีเมืองเพชร" มาไว้บน ThailandPostMart เช่น

.

กล้วยหอมทอง คุณภาพพรีเมียม เกรดส่งออก หวาน อร่อย 

มะนาวแป้น ของดีท่ายาง ลูกใหญ่ น้ำเยอะ จากแหล่งปลูกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 

ทุเรียนหมอนทองหนองหญ้าปล้อง ทุเรียนดีที่คนยังไม่ค่อยรู้จัก

> เนื้อแดดเดียว กลุ่มอาหารแปรรูปอาหารฮาลาลเนื้อสัตว์เพชรบุรี ที่มีความเชียวชาญในเรื่องการแปรรูปเนื้อ 

จัดเรียงตาม


LOAD MORE