สินค้าที่ร่วมรายการ "เซรั่ม สวยครบจบในเซตเดียว จากสถาบันโรคผิวหนัง"

970x250

สถาบันโรคผิวหนัง  เป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขซึ่งได้เปิดให้บริการตรวจรักษา(Service) และศึกษาวิจัย(Research) เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนังอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า50 ปี   ความเชี่ยวชาญด้านการรักษาและองค์ความรู้เทคโนโลยีตลอดจนนวัตกรรมต่างๆเกี่ยวกับตำรับยาและเวชสำอางด้านโรคผิวหนังเป็นที่ยอมรับยกย่องทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ   ในปัจจุบันสถาบันโรคผิวหนังมีตำรับยาและเวชสำอางที่ผ่านการวิเคราะห์วิจัยและประยุกต์ใช้สำหรับผู้ป่วยชาวไทยและต่างชาติมากถึง 134 ตำรับ    อย่างไรก็ตามในระยะที่ผ่านมาตำรับยาและเวชสำอางเหล่านี้ได้ผลิตเป็นการภายในและจำหน่ายแก่ผู้ที่มารับบริการโดยตรงที่สถาบันโรคผิวหนังเท่านั้น

  

      เพื่อเป็นการพัฒนาให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว20 ปีและการพัฒนาประเทศไปสู่Thailand 4.0  ทางสถาบันโรคผิวหนังจึงได้มีการร่วมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนนำองค์ความรู้และนวัตกรรมเหล่านี้พัฒนาต่อยอดสู่การผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงราคามาตรฐานได้มากและสะดวกขึ้น  ตลอดจนเป็นการมุ่งใช้องค์ความรู้และนวัตกรรมต่างๆในการร่วมสร้างความเจริญเติบโตของประเทศไทยอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

จัดเรียงตาม


LOAD MORE