สินค้าที่ร่วมรายการ "บ้านสวนพระเครื่อง"

เหรียญหลวงพ่อเพชร+หลวงพ่อพลอย วัดป่าเลไลยก์ จ.สุโขทัย
เหรียญหลวงพ่อเพชร+หลวงพ่อพลอย วัดป่าเลไลยก์ จ.สุโขทัย
เหรียญหลวงพ่อทองแดง วัดพระธาตุปู่ตั๊บ จ. แพร่
เหรียญหลวงพ่อทองแดง วัดพระธาตุปู่ตั๊บ จ. แพร่
เหรียญหลวงพ่อไชยวุฒิ วัดหนองผุก จ.น่าน
เหรียญหลวงพ่อไชยวุฒิ วัดหนองผุก จ.น่าน
เหรียญพระครูโกศลสมณคุณ วัดทุ่งกวาว จ.แพร่ ปี๓๔
เหรียญพระครูโกศลสมณคุณ วัดทุ่งกวาว จ.แพร่ ปี๓๔
เหรียญหลวงพ่อพระครูศรัทธาโสภณอุตตมะ วัดหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
เหรียญหลวงพ่อพระครูศรัทธาโสภณอุตตมะ วัดหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย
เหรียญพระพุทธเกตุมงคล วัดท่าช้าง สวรรคโลก สุโขทัย ปี2514
เหรียญพระพุทธเกตุมงคล วัดท่าช้าง สวรรคโลก สุโขทัย ปี2514
เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์สองพี่น้อง วัดโพธาราม จ.สุโขทัย ปี2515
เหรียญหลวงพ่อสัมฤทธิ์สองพี่น้อง วัดโพธาราม จ.สุโขทัย ปี2515
เหรียญพระอาจารย์เงิน วัดตาลเตี้ย จ.สุโขทัย
เหรียญพระอาจารย์เงิน วัดตาลเตี้ย จ.สุโขทัย
เหรียญรุ่นเสริมบารมี หลวงปู่ชั้น วัดโซกเป็ด จ.สุโขทัย
เหรียญรุ่นเสริมบารมี หลวงปู่ชั้น วัดโซกเป็ด จ.สุโขทัย
พระแม่ย่า จ.สุโขทัย ปี2522
พระแม่ย่า จ.สุโขทัย ปี2522
เหรียญพระครูสุนันท์ คุณาภรณ์ ที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์ วัดสวรรคาราม สวรรคโลก
เหรียญพระครูสุนันท์ คุณาภรณ์ ที่ระลึกฉลองสมณศักดิ์ วัดสวรรคาราม สวรรคโลก
เหรียญหลวงพ่อห้อม วัดคูหาสุวรรณ จ.สุโขทัย ปี2539
เหรียญหลวงพ่อห้อม วัดคูหาสุวรรณ จ.สุโขทัย ปี2539
เหรียญรุ่น ๑ หลวงพ่อ ประเสริฐ วัดนาหลวง จ.น่าน
เหรียญรุ่น ๑ หลวงพ่อ ประเสริฐ วัดนาหลวง จ.น่าน
เหรียญหลวงพ่อจันทิมา วัดช่องลม จ.แพร่
เหรียญหลวงพ่อจันทิมา วัดช่องลม จ.แพร่
เหรียญพระครูณาณวิภูษิต รุ่น3 วัดห้วยขอน แพร่
เหรียญพระครูณาณวิภูษิต รุ่น3 วัดห้วยขอน แพร่
เหรียญหอระฆัง 60 วัดคุ้งวารี อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ปี2524
เหรียญหอระฆัง 60 วัดคุ้งวารี อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ปี2524
เหรียญหลวงพ่อพระธาตุหม้อคว่ำ วัดหนองบ่อ แพร่
เหรียญหลวงพ่อพระธาตุหม้อคว่ำ วัดหนองบ่อ แพร่
เหรียญหลวงพ่อพุทธวิชิตมาร ประดิษฐาน โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม
เหรียญหลวงพ่อพุทธวิชิตมาร ประดิษฐาน โรงเรียนป่าไม้แพร่เดิม
เหรียญหลวงพ่อทองทิพย์ วัดสวนตาล จ.น่าน
เหรียญหลวงพ่อทองทิพย์ วัดสวนตาล จ.น่าน
เหรียญอาร์ม หลวงพ่อทองทิพย์ วัดสวนตาล น่าน
เหรียญอาร์ม หลวงพ่อทองทิพย์ วัดสวนตาล น่าน
LOAD MORE