กระเป๋าใยตาลจีบ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

฿1,750

กระเป๋าใยตาลจีบ

เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใยตาล ผ่านการนำมาจักรสานแบบภูมิปัญญาท้องถิ่น ประยุกต์ให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพระดับสากล เข้ากับยุคสมัย สวยงามไม่เป็นรองสินค้าแบรนด์ดัง มีการพัฒนาดีไซน์รูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า ซึ่งใช้แรงงานผู้มีฝีมือและมีความชำนาญเฉพาะทาง

Out of Stock

รายละเอียดสินค้า

"ประวัตความเป็นมา" 

เนื่องจากภาคใต้บริเวณคาบสมุทรสทิงพระโดยเฉพาะ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาความหนาแน่นของต้นตาลมากเป็นพิเศษ ปรากฎอยู่หลายท้องที่ทำให้ชาวใต้โดยทั่วไป รู้จักเอาส่วนตางๆ ของต้นตาลมาใช้เป็นประโยชน์ อย่างกว้างขวาง การใช้ประโยชน์จาก ใยตาลในลักษณะของ หัตถกรรมใยตาล ในอดีตจะนิยมนำใยตาลมาทำเชือก สำหรับผูกเรือและผูกวัว เนื่องจากในสมัยก่อนไม่มีเชือกไนล่อน นอกจากนี้ยังนำใยตาลมาทำเป็นเครื่องมือจับปลา กระเป๋านักเรียนสำหรับใส่หนังสือและกระดานชนวนไปโรงเรียน (ในอดีต) กระเป๋าใบตาล ฝาชีใบตาลนำมาใช้ปิดอาหารกันแมลง

ในปัจจุบัน ได้มีการนำเส้นใยตาลมาประยุกต์แปรรูปให้เข้ากับยุคสมัย โดยจักสานและทักทอกลายเป็นงานหัตกรรม เช่น หมวก กล่องทิชชู กระเป๋า ได้รับความนิยมแพร่หลาย เส้นใยจากใบตาล คือ การตัดกาบตาลจะต้องเลือกเอากาบของต้นตาลหนุ่มที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ ตาลหนุ่มจะมีอายุประมาณ 5-15 ปี ซึ่งสูงประมาณ 1-5 เมตร ต้นตาลหนุ่มที่มีความสมบูรณ์จะให้เส้นใยได้มาก เป็นเส้นใยที่มีความยาวไม่แก่หรือไม่อ่อนจนเกินไป และมีสีถึง 3 สีคือเส้นใยสีดำอยู่บริเวณส่วนหลังของกาบ (ด้านที่กาบโค้งลงซึ่งผิวกาบเป็นสีดำหรือสีน้ำตาล) เส้นใยมีสีน้ำตาลอยู่ถัดมากลางๆ กาบ และเส้นใยสีขาวอยู่บริเวณด้านหน้ากาบ (ด้านที่กาบโค้งขึ้น ซึ่งผิวกาบเป็นสีขาวหรือขาวแกมเหลืองอ่อน) นอกจากจะดูอายุและความสมบูรณ์ของต้นตาลแล้ว เมื่อจะตัดเอากาบก็ต้องดูความสมบูรณ์ของแต่ละกาบเป็นพิเศษด้วย โดยพิจารณาถึงความใหญ่และความยาวของกาบเป็นสำคัญ ต้นตาลต้นหนึ่งๆ จะตัดกาบที่สวยๆ เหมาะจะเอาเส้นใยได้ประมาณ 1.5-2.5 ฟุต

สินค้าอื่นๆ จาก POS-09 นายบัณฑิต หนูเพชร

กระเป๋าใยตาลประกอบไม้ตาลใหญ่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลประกอบไม้ตาลใหญ่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลจีบ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลจีบ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลจีบหิ้ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลจีบหิ้ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าคุณนายกระบอกตั๋วรถเมล์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าคุณนายกระบอกตั๋วรถเมล์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าใยตาลเดินทาง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าใยตาลเดินทาง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าใยตาลหนังใหญ่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าใยตาลหนังใหญ่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าใยตาลประกอบไม้ตาลใหญ่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลประกอบไม้ตาลใหญ่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลจีบ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลจีบ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลจีบหิ้ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลจีบหิ้ว อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าคุณนายกระบอกตั๋วรถเมล์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าคุณนายกระบอกตั๋วรถเมล์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าใยตาลเดินทาง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าใยตาลเดินทาง อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าใยตาลหนังใหญ่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าใยตาลหนังใหญ่ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
กระเป๋าใยตาลประกอบไม้ตาลใหญ่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลประกอบไม้ตาลใหญ่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลจีบ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
กระเป๋าใยตาลจีบ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

สินค้าอื่นๆ จากหมวด สินค้าชุมชน

ข้าวไรซ์เบอรี่ อู่ทอง ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ข้าวไรซ์เบอรี่ อู่ทอง ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงรี สีฟ้าขาว ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงรี สีฟ้าขาว ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงสี่เหลี่ยม 3 สี ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงสี่เหลี่ยม 3 สี ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงดอกไม้ ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงดอกไม้ ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงกลม ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงกลม ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ข้าวไรซ์เบอรี่ อู่ทอง ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ข้าวไรซ์เบอรี่ อู่ทอง ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงรี สีฟ้าขาว ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงรี สีฟ้าขาว ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงสี่เหลี่ยม 3 สี ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงสี่เหลี่ยม 3 สี ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงดอกไม้ ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงดอกไม้ ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงกลม ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงกลม ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ข้าวไรซ์เบอรี่ อู่ทอง ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ข้าวไรซ์เบอรี่ อู่ทอง ต.เจดีย์ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงรี สีฟ้าขาว ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงรี สีฟ้าขาว ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงสี่เหลี่ยม 3 สี ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงสี่เหลี่ยม 3 สี ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงดอกไม้ ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา
ตะกร้าสานเชือกมัดฟาง ทรงดอกไม้ ต.ปากท่า อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

สินค้าที่คุณสนใจ

Your Interest Products

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

จำนวนผู้มารีวิว (0)
 • 5 ดาว
  (0)
 • 4 ดาว
  (0)
 • 3 ดาว
  (0)
 • 2 ดาว
  (0)
 • 1 ดาว
  (0)
คะแนนของลูกค้า

0%