เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

฿300

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562

ราคาเข็มละ 300 บาท 


*ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเข็มละ 5 บาท

** ค่าจัดส่งเข็มที่ระลึกฯ ถึงที่อยู่ผู้รับผ่านบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ในประเทศ 

    จำนวนเข็ม       ค่าส่ง
1-5 เข็ม 40 บาท
6-10 เข็ม 80 บาท
11-15 เข็ม 120 บาท
16-20 เข็ม 160 บาท
*จำกัดจำนวนเข็มในการสั่งจอง 20 เข็ม/รายการ หากต้องการสั่งจองมากกว่า 20 เข็ม จะต้องทำรายการใหม่


เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ สามารถจองได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62 และจะเริ่มทยอยส่งวันที่ 25 เม.ย. 62


กำหนดการรับเข็มที่ระลึกฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จะมีประกาศแจ้งให้ผู้สั่งจองรับทราบอีกครั้ง 
(กรณีมีผู้สั่งจองจำนวนมาก อาจทำให้การจัดส่งเกิดความล่าช้า)

หมายเหตุ : ไม่สามารถสั่งซื้อ ร่วมกับสินค้าอื่นๆ ได้

เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

รายละเอียดสินค้า


วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีรายงานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญ ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาปรุงแบบ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์ พร้อมความหมายด้วยพระองค์เอง 

โดยเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำด้วยวัสดุ ดีบุกผสมทองแดง แข็งแรงทนทาน ขึ้นรูปตามตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดความสูง 3.8 เซนติเมตร ชุบทองด้านหน้าและหลัง พื้นสีน้ำเงินลงยาขอบสีทอง พระปรมาภิไธย วปร. ลงยาสีขาว และคชสีห์ ลงยาสีม่วงอมชมพู ข้อความพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลงยาสีเขียวสนิม ตัวหนังสือสีทอง ด้านหลังจารึกตัวอักษรพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เข็มกลัดด้านหลังพร้อมหัวล็อกใช้วัสดุทองเหลืองชุบทอง

บรรจุในกล่อง : จัดทำด้วยวัสดุกระดาษอาร์ตอัดลายความหนา 120  แกรม เคลือบสีเหลืองทอง หุ้มพลาสติก ขึ้นรูปทรงกล่อง ขนาด 6.4 x 6.8 x 2.8 เซนติเมตร ฝากล่องด้านบนประดับด้วยตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิพม์ด้วยสีทอง ด้านข้างในกล่องเป็นสีขาวงาช้าง 

ในการนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ และขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ ตามอาคารสถานที่ และบ้านเรือนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับหลักเกณฑ์การเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดิษฐานหรือประดับในสิ่งของต่าง ๆ ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 สามารถเชิญตราสัญลักษณ์ มาประดิษฐานเป็นการถาวร ในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ และประดับบนสิ่งของ เช่น เสื้อ และหมวก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ แต่ไม่อนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับแก้วน้ำ ขวดแก้ว จาน ชาม ช้อน แจกัน เหยือกน้ำ เนื่องจากเป็นของแตกสลายได้

สำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือบริษัท ,ห้าง ,ร้านที่มีความประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐาน ให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ ไปที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-283-4228-9 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th)

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์ ส่วนด้านหลังมีคำว่า "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562"  ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นแบบเข็มที่ระลึก ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

ส่วนเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเสื้อต้นแบบ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้พร้อมกับเข็มที่ระลึก ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะเปิดจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์ จำนวนอย่างละ 20,000 ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ สามารถจองได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 62 และจะเริ่มทยอยส่งวันที่ 25 เม.ย. 62

กำหนดการรับเข็มที่ระลึกฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะมีประกาศแจ้งให้ผู้สั่งจองรับทราบอีกครั้ง (กรณีมีผู้สั่งจองจำนวนมาก อาจทำให้การจัดส่งเกิดความล่าช้า)

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

จำนวนผู้มารีวิว (76)
 • 5 ดาว
  (63)
 • 4 ดาว
  (9)
 • 3 ดาว
  (3)
 • 2 ดาว
  (1)
 • 1 ดาว
  (0)
คะแนนของลูกค้า

95%

ดีมาก
พงษ์พันธ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

น่าเก็บไว้เป็นที่ระลึก

สวยงามตามท้องเรื่องครับผม

19 May 2019

พงษ์พันธ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

น่าเก็บไว้เป็นที่ระลึก

สวยงามตามท้องเรื่องครับผม

19 May 2019

ศุภนาฎ

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มสวยงามสมราคา

สั่งซื้อค่อนข้างยาก ใช้มือถือจ่ายเงินไม่ได้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ระยะเวลาที่จะทำการส่งสินค้าช้าไปหน่อย ไม่มีการแจ้งหมายเลขจัดส่ง

18 May 2019
Boko

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งวันที่ 6 พค ได้ของวันที่ 16 พค

รอของ 10 วัน ไม่นานค่ะ

18 May 2019
นางจารุวรรณ

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งซื้อรวดเร็วมากค่ะ

สวยงามคู่ควรแก่การมีไว้เพื่อเคารพและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์

17 May 2019
วรรทนา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ของดี น่าสะสม

เข็มที่ระลึกของจริง สวยกว่ารูปภาพมากค่ะ

16 May 2019
ไบค์เกอร์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ประทับใจ

สั่งวันที่ 5 ธ.ค. ได้รับ 16 ธ.ค. ไม่ถือว่านาน ประทับใจครับ

16 May 2019
จ.ส.อ.วุฒิภัทร

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สวยงามครับ ส่งไวมาก 6 วัน เอง ขอบคุณมากๆครับ

16 May 2019

เจษฎา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ได้รับของแล้ว

สั่งไปเมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 ได้รับ 16 พ.ค.62 รวดเร็ว ห่อเรียบร้อย สวยงามมากๆครับ

16 May 2019

แสนดี

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

รวดเร็ว ของสวย สภาพพัสดุดี

สั่งอาทิตย์ที่แล้ว อาทิตย์นี้ก็ได้รับของเลย รวดเร็วมาก สภาพพัสดุดี กล่องสวย เข็มสวย เยี่ยมค่ะ

15 May 2019
ศศิธร

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ควรค่าแก่การครอบครอง

สั่งจอง 22 เม.ย.62 ได้รับ 30 เม.ย.62 รวดเร็วดีมากเลยค่ะ แพ็คเก็ตเรียบร้อย ประทับใจมากค่ะ /สั่งให้เพื่อนๆที่ทำงานอีก25เข็ม ดีต่อใจค่ะ

15 May 2019

เจษฎา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สอบถามครับ

ผมสั่งไปวันที่ 2 พ.ค.62 ใช้เวลาในการจัดส่งประมาณกี่วันครับ รออย่างใจจดใจจ่อเลย

15 May 2019
Mathawadee

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สวยงาม

สั่ง 30 เมษา ได้รับ 14 พฤษภา เสียนิดเดียวไม่แจ้งแทร็ค

14 May 2019
Jay Jay

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งเข็มที่ระลึกเรียบร้อยแล้วค่ะ รอรับของอยู่นะคะ

13 May 2019
จ.ส.อ.วุฒิภัทร

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สั่งวันที่ 10 จะได้รับวันไหนหนอ...นนทบุรี รอรับอยู่นะครับ ^^

13 May 2019
สมชาย

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ถูกใจมากครับ

13 May 2019
นิพัทน์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึก
สั่งเรียบร้อยแล้ว รอรับของอยู่ครับ

13 May 2019
ปุณยนุช

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึก

ได้เข็มที่ระลึกเร็วมากค่ะ

12 May 2019
Thanadon

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งเรียบร้อยแล้วครับ ถ้าได้รับของเร็ว จะสั่งเพิ่มให้เพื่อนอีกครับ

12 May 2019
Panupong

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สั่งแล้วเรียบร้อย รอการจัดส่งอยู่นะครับ

10 May 2019
โสภิตา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มกลัด

สั่งซื้อสะดวกดี แต่ประมาณกี่วันถึงจะได้ของค่ะ

09 May 2019
นะเมติ นะเมติ นะเมติ

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งเรียบร้อย 15 เข็ม รอรับครับ

09 May 2019
นางอรัญยานี

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึก

สั่งซื้อสะดวกมากค่ะ...แต่ไม่ทราบจะได้รับของวันไหน

09 May 2019
พิมพ์อัปสร

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งซื้อแล้วค่ะ รอรับค่ะ

สั่งเรียบร้อย รอรับค่ะ

08 May 2019
Janewit

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

จัดส่งให้เมื่อไหร่น้อครับ

จัดส่งให้เมื่อไหร่น้อครับ

08 May 2019
วิโรจน์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สินค้า

งานดีเยี่ยม สวยมาก

08 May 2019
Krutiw

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึก

สั่งซื้อสะดวกมาก แต่ไม่รู้ว่าของจะได้ประมาณกี่วันน้อครับ

08 May 2019
พนัส

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึก

สั่งซื้อวันนี้ครับ รอรับเข็ม สะดวกดีครับ

08 May 2019
ศุภรัตน์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึก

สั่งซื้อสะดวกมาก

07 May 2019
Kawitapaht

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ขอบคุณที่ส่งของทันใช้งาน 4 พค ค่ะ สะดวกประทับใจค่ะ

07 May 2019
สุริยะ

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สะดวกมาก

04 May 2019
Suwapreeya

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ได้รับของแล้วรวดเร็วมากค่ะ

03 May 2019
Suwapreeya

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ได้รับของแล้วรวดเร็วมากค่ะ

03 May 2019
ศุภิสรารัตน์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั้ง8 เมษายน ได้รับรุ่นแรกๆ25เมษายนคะ สวยงาม

03 May 2019

ลัดดา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สั่งออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกมาก แต่ไม่ทราบว่าจะได้ของเร็วจริงไหม กี่วันคะ

02 May 2019
แดนสันติ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มกลัด

คุ้มค่า คุ้มราคาใช้งานในช่วงเวลาสำคัญของประเทศ

01 May 2019
Namwan

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สั่งออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกมากค่ะ

01 May 2019
Wannasa

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

จัดส่งรวดเร็วดีมากค่ะ มาเร็วกว่าที่คิดไว้มาก
เห็นเข็มที่ระลึกฯ 2562 แล้ว เพิ่งกดสั่งซื้อเพิ่มอีกครั้ง

30 Apr 2019

นางสาวสุกัญญา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.๑๐

สั่งทางออนไลน์ สะดวกสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา แล้วของยังมาถึงเร็วกว่าที่คิด สวยงามสมการรอคอยค่ะ

30 Apr 2019
ณัฐปาลิน

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สั่งผ่านออนไลน์ แสนสะดวก สบายมากคะ แถมยังได้รับของเร็วกว่าที่คิด และสวยงดงามจริงๆ

29 Apr 2019
มุธิตา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร.๑๐

สั่งออนไลน์สะดวกมาก ได้รับเร็วกว่าที่คิด งดงามมากค่ะ

27 Apr 2019

วีระพล

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มพระราชพิธีฯ

ได้รับเข็มเรียบร้อยแล้วครับ

26 Apr 2019
ณัฎฐพัชร์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ได้รับแล้วค่ะ มาถึงเร็วกว่าที่คิด งดงามสมการรอคอยค่ะ

26 Apr 2019
Surawat

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สั่งออนไลน์ ส่งถึงที่ บริการดีมากครับ

25 Apr 2019

Surawat

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ได้รับเข็มแล้วครับ สั่งออนไลน์ บริการส่งถึงที่ สะดวกมากครับ

25 Apr 2019

Surawat

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ได้รับเข็มแล้วครับ สั่งออนไลน์ บริการส่งถึงที่ สะดวกมากครับ

25 Apr 2019

Pai

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แพ็คดีมาก พอใจค่ะ

25 Apr 2019

Somsak

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ได้รับเรียบร้อยแล้วครับ ครบตามจำนวน สวยงามมาก ครับ

23 Apr 2019
Maddy

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ไ้ด้รับสินค้ามาแล้วค่ะ

สวยงามมากค่ะ ได้สินค้ารวดเร็ว

23 Apr 2019
ธณัฐตา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งจองเรียบร้อยค่ะ

สดวก รดเร็ว

23 Apr 2019
Leeya

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สะดวกรวดเร็วมาก

ใช้เวลาไม่มาและสะดวกไม่ยุ่งยาก

23 Apr 2019
วลัยพร

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ง่ายและสะดวกในการสั่งจอง

ไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อการสั่งจอง

22 Apr 2019

อนุสรณ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งจองเข็มพระบรมราชาภิเษก ร.10 เรียบร้อย

สั่งจองทางไปรษณีย์ไทย สะดวก รวดเร็ว ดีครับ

22 Apr 2019
อนุสรณ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งจองเข็มพระบรมราชาภิเษก ร.10 เรียบร้อย

สั่งจองทางไปรษณีย์ไทย สะดวก รวดเร็ว ดีครับ

22 Apr 2019
ส.ท.นภวิชญ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สะดวกดี

รอของอย่างเดียวแล้วเวลานี้

22 Apr 2019
Janewit

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สะดวกมากครับ

ง่ายต่อการสั่งที่สุด ราคาน้อยกว่าท้องตลาดแน่นอน

21 Apr 2019
พยงค์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สะดวกดี

ดีไม่ต้องตื่นเต้นมาก

20 Apr 2019
Teeradath

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึก

สะดวกในการสั่งซื้อ

19 Apr 2019
Teeradath

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึก

สะดวกมากในการสั่งซื้อครับ

19 Apr 2019
กิ่งดาว

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งซื้อได้ง่าย สะดวกมาก

ต้องการเก็บไว้เป็นของที่ระลึก

17 Apr 2019
อภิสรา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งซื้อง่าย สะดวก

ตั้งใจซื้อเก็บไว้เป็นของที่ระลึก เก็บได้นาน มีคุณค่าทางจิตใจ ซื้อง่าย สะดวก แนะนำค่ะ

10 Apr 2019
โชคชัย

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ไม่ต้องเขียนใบจอง ไม่ต้องไปเข้าแถวที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าเว็บซื้อไม่ถึง3นาทีเสร็จ

ตั้งใจซื้อไว้กลัดที่เสื้อสูทตลอดปี และเก็บไว้เป็นของขวัญให้กับพี่ๆครับ ซื้อผ่านเว็บสะดวกจริง

10 Apr 2019
Chitpong

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ระบบบริการดีเยี่ยม

04 Apr 2019
ปิยมาสฐ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดี )

Share this review

ได้รับของแล้วค่ะ

สั่ง 29 เมษายน ได้ 13 พฤษภาคมค่ะ

18 May 2019

ประสาน

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดี )

Share this review

สั่งเข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เรียบร้อยแล้วครับ..รอรับอยู่ครับ

15 พฤษภาคม 2562

15 May 2019
Nisa

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดี )

Share this review

สั่งขอเรียบร้อยพร้อมชำระเงินเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อ7 พ.ค.62

รอรับสินค้านะคะ ไม่ทราบได้สักวันไหนค่ะ

14 May 2019

รัตนาภรณ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดี )

Share this review

เข็มพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สังจองแล้ว รอรับของอยู่น๊า

14 May 2019
ริดวาน

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดี )

Share this review

เข็มที่ระลึกฯ

นายริดวาน ทาหา (อุตุนิยม นราธิวาส)

สั่งซื้อเรียบร้อย เมื่อ {10 พ.ค. 62}

สะดวกมากครับ..รอรับของ
ขอบคุณ ครับ..

12 May 2019
Akaraphat

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดี )

Share this review

เข็มที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สวยงามมาก

ได้รับของแล้ว ส่งเร็วดี สะดวก ประหยัดเวลา คุ้มค่าที่เลือกใช้บริการ

11 May 2019

กฤตเมธ

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดี )

Share this review

สะดวกครับ แต่อยากให้มีระบบติดตามสินค้าด้วยครับ

08 May 2019
Wilai

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดี )

Share this review

สั่งซื้อแล้ว เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562

สั่งซื้อจำนวน 4 เหรียญ
สั่งซื้อง่ายสะดวกสบายแค่ปลายน้ิว
สั่งซื้อออนไลน์ ชำระเงินออนไลน์

24 Apr 2019

กิตติ

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดี )

Share this review

ระบบใช้งานง่าย สะดวกมากครับ

24 Apr 2019
วิไลภรณ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( เฉยๆ )

Share this review

เข็มที่ระลึกราชาภิเษก 5 เข็ม

สั่งซื้อ 2 พ.ค. สั่ง 5 เข็ม รอๆๆ อยากได้ของเร็วๆ

09 May 2019
เปรมไพสิฐ(สุริยเทพ)

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( เฉยๆ )

Share this review

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สั่งซื้อแล้วครับ รอรับของ

07 May 2019
สุปราณี

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( เฉยๆ )

Share this review

สั่งเข็มที่ระลึกฯ 2 เข็ม

ส่งมาให้รวดเร็วดี แต่มีอันหนึ่งปลายงอ อยากเปลี่ยน ต้องทำไงบ้างค่ะ

26 Apr 2019

ชาติชาย

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( พอใช้ )

Share this review

การสั่งซื้อง่าย สะดวก แต่ไม่มีเมนูแจ้งการติดตามสถานะความคืบหน้า

การสั่งซื้อง่าย สะดวก แต่ไม่มีเมนูแจ้งการติดตามสถานะความคืบหน้า

03 May 2019

สินค้าอื่นๆ จาก (สปน.)สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Promotion

บูชาพระเครื่องเสริมสิริมงคล ใส่พระให้ถูกโฉลก
บูชาพระเครื่องเสริมสิริมงคล ใส่พระให้ถูกโฉลก
Valid from 17/05/2562 to 31/12/2562
ประโยชน์จากเห็ด อาหารดีเพื่อสุขภาพ
ประโยชน์จากเห็ด อาหารดีเพื่อสุขภาพ
Valid from 15/05/2562 to 15/06/2562
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
สุขภาพดีมีขาย ถ้าอยากได้แค่กดสั่งซื้อ GRANOVIBES
Valid from 15/05/2562 to 30/06/2562

สินค้าที่คุณสนใจ

Your Interest Products

Best Seller

น้ำหอมฉีดผ้า กลิ่นซากุระ 1 ชุด จำนวน 3 ขวด
น้ำหอมฉีดผ้า กลิ่นซากุระ 1 ชุด จำนวน 3 ขวด
บ้านและสวน
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อาหารคาว
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อาหารคาว
เฟื่องฟ้า ธัญญาหารสำเร็จรูปผสมรังนก 1 กล่อง (250 กรัม)
เฟื่องฟ้า ธัญญาหารสำเร็จรูปผสมรังนก 1 กล่อง (250 กรัม)
อร่อยทั่วไทย
ลูกเดือยอบกรอบ ครูยุ ขนมดีเพื่อสุขภาพ
ลูกเดือยอบกรอบ ครูยุ ขนมดีเพื่อสุขภาพ
อร่อยทั่วไทย
เปี๊ยะหอมไข่เค็ม 2 กล่อง
เปี๊ยะหอมไข่เค็ม 2 กล่อง
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อาหารคาว
ไส้อั่วค็อกเทล วนัสนันท์ อร่อยถูกปาก รสชาติถูกใจ
ไส้อั่วค็อกเทล วนัสนันท์ อร่อยถูกปาก รสชาติถูกใจ
อร่อยทั่วไทย
แหนมไบโอเทค วนัสนันท์ สด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
แหนมไบโอเทค วนัสนันท์ สด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
อร่อยทั่วไทย
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย

สินค้าอื่นๆ จากหมวด ของสะสม

จัดเรียงตาม