เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

฿300

เข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562

ราคาเข็มละ 300 บาท 


*ค่าธรรมเนียมการชำระเงินเข็มละ 5 บาท

** ค่าจัดส่งเข็มที่ระลึกฯ ถึงที่อยู่ผู้รับผ่านบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS ในประเทศ 

    จำนวนเข็ม       ค่าส่ง
1-5 เข็ม 40 บาท
6-10 เข็ม 80 บาท
11-15 เข็ม 120 บาท
16-20 เข็ม 160 บาท
*จำกัดจำนวนเข็มในการสั่งจอง 20 เข็ม/รายการ หากต้องการสั่งจองมากกว่า 20 เข็ม จะต้องทำรายการใหม่


เปิดสั่งจองตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2562 

กำหนดการรับเข็มที่ระลึกฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
จะมีประกาศแจ้งให้ผู้สั่งจองรับทราบอีกครั้ง 
(กรณีมีผู้สั่งจองจำนวนมาก อาจทำให้การจัดส่งเกิดความล่าช้า)


*** สินค้าจะเริ่มทยอยจัดส่งตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2562 เป็นต้นไป หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ***

เพิ่มลงในตะกร้าสินค้า

รายละเอียดสินค้า


วันที่ 11 มีนาคม 2562 มีรายงานว่า สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญ ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ภาพพระราชทาน) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาปรุงแบบ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และพระราชทานแบบตราสัญลักษณ์ พร้อมความหมายด้วยพระองค์เอง 

โดยเข็มที่ระลึกงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำด้วยวัสดุ ดีบุกผสมทองแดง แข็งแรงทนทาน ขึ้นรูปตามตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาดความสูง 3.8 เซนติเมตร ชุบทองด้านหน้าและหลัง พื้นสีน้ำเงินลงยาขอบสีทอง พระปรมาภิไธย วปร. ลงยาสีขาว และคชสีห์ ลงยาสีม่วงอมชมพู ข้อความพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ลงยาสีเขียวสนิม ตัวหนังสือสีทอง ด้านหลังจารึกตัวอักษรพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เข็มกลัดด้านหลังพร้อมหัวล็อกใช้วัสดุทองเหลืองชุบทอง

บรรจุในกล่อง : จัดทำด้วยวัสดุกระดาษอาร์ตอัดลายความหนา 120  แกรม เคลือบสีเหลืองทอง หุ้มพลาสติก ขึ้นรูปทรงกล่อง ขนาด 6.4 x 6.8 x 2.8 เซนติเมตร ฝากล่องด้านบนประดับด้วยตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พิพม์ด้วยสีทอง ด้านข้างในกล่องเป็นสีขาวงาช้าง 

ในการนี้ รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องสักการะ และขอเชิญชวนประดับตราสัญลักษณ์ ตามอาคารสถานที่ และบ้านเรือนเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับหลักเกณฑ์การเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ไปประดิษฐานหรือประดับในสิ่งของต่าง ๆ ใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 สามารถเชิญตราสัญลักษณ์ มาประดิษฐานเป็นการถาวร ในอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ และประดับบนสิ่งของ เช่น เสื้อ และหมวก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ แต่ไม่อนุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์ไปใช้ประดับแก้วน้ำ ขวดแก้ว จาน ชาม ช้อน แจกัน เหยือกน้ำ เนื่องจากเป็นของแตกสลายได้

สำหรับหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือบริษัท ,ห้าง ,ร้านที่มีความประสงค์จะเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐาน ให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมแบบคำขอใช้ตราสัญลักษณ์ ไปที่ คณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-283-4228-9 ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (www.opm.go.th)

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแบบ เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ โดยด้านหน้าเป็นแบบตราสัญลักษณ์ ส่วนด้านหลังมีคำว่า "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562"  ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการจัดทำเข็มที่ระลึกเพื่อจำหน่าย เพื่อให้ประชาชนได้อัญเชิญไปประดับในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขึ้นแบบเข็มที่ระลึก ทั้งนี้ รายได้จากการจำหน่ายเข็มที่ระลึกทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามพระราชอัธยาศัย

ส่วนเสื้อโปโลสีเหลืองประดับตราสัญลักษณ์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเสื้อต้นแบบ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้พร้อมกับเข็มที่ระลึก ในช่วงต้นเดือนเมษายน 2562 โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะเปิดจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปเป็นปฐมฤกษ์ จำนวนอย่างละ 20,000 ณ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

กำหนดการรับเข็มที่ระลึกฯ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จะมีประกาศแจ้งให้ผู้สั่งจองรับทราบอีกครั้ง (กรณีมีผู้สั่งจองจำนวนมาก อาจทำให้การจัดส่งเกิดความล่าช้า)

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

จำนวนผู้มารีวิว (15)
 • 5 ดาว
  (15)
 • 4 ดาว
  (0)
 • 3 ดาว
  (0)
 • 2 ดาว
  (0)
 • 1 ดาว
  (0)
คะแนนของลูกค้า

100%

ดีมาก
Maddy

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ไ้ด้รับสินค้ามาแล้วค่ะ

สวยงามมากค่ะ ได้สินค้ารวดเร็ว

23 Apr 2019
ธณัฐตา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งจองเรียบร้อยค่ะ

สดวก รดเร็ว

23 Apr 2019
Leeya

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สะดวกรวดเร็วมาก

ใช้เวลาไม่มาและสะดวกไม่ยุ่งยาก

23 Apr 2019
วลัยพร

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ง่ายและสะดวกในการสั่งจอง

ไม่ต้องไปต่อคิวเพื่อการสั่งจอง

22 Apr 2019

อนุสรณ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งจองเข็มพระบรมราชาภิเษก ร.10 เรียบร้อย

สั่งจองทางไปรษณีย์ไทย สะดวก รวดเร็ว ดีครับ

22 Apr 2019
อนุสรณ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งจองเข็มพระบรมราชาภิเษก ร.10 เรียบร้อย

สั่งจองทางไปรษณีย์ไทย สะดวก รวดเร็ว ดีครับ

22 Apr 2019
ส.ท.นภวิชญ์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สะดวกดี

รอของอย่างเดียวแล้วเวลานี้

22 Apr 2019
Janewit

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สะดวกมากครับ

ง่ายต่อการสั่งที่สุด ราคาน้อยกว่าท้องตลาดแน่นอน

21 Apr 2019
พยงค์

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สะดวกดี

ดีไม่ต้องตื่นเต้นมาก

20 Apr 2019
Teeradath

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึก

สะดวกในการสั่งซื้อ

19 Apr 2019
Teeradath

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ต้องการเก็บไว้เป็นที่ระลึก

สะดวกมากในการสั่งซื้อครับ

19 Apr 2019
กิ่งดาว

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งซื้อได้ง่าย สะดวกมาก

ต้องการเก็บไว้เป็นของที่ระลึก

17 Apr 2019
อภิสรา

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

สั่งซื้อง่าย สะดวก

ตั้งใจซื้อเก็บไว้เป็นของที่ระลึก เก็บได้นาน มีคุณค่าทางจิตใจ ซื้อง่าย สะดวก แนะนำค่ะ

10 Apr 2019
โชคชัย

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ไม่ต้องเขียนใบจอง ไม่ต้องไปเข้าแถวที่กรมประชาสัมพันธ์ เข้าเว็บซื้อไม่ถึง3นาทีเสร็จ

ตั้งใจซื้อไว้กลัดที่เสื้อสูทตลอดปี และเก็บไว้เป็นของขวัญให้กับพี่ๆครับ ซื้อผ่านเว็บสะดวกจริง

10 Apr 2019
Chitpong

ตรวจสอบแล้วว่ามีการสั่งซื้อ

Rating
 ( ดีมาก )

Share this review

ระบบบริการดีเยี่ยม

04 Apr 2019

สินค้าอื่นๆ จาก (สปน.)สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
เข็มที่ระลึก ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Promotion

ชุ่มฉ่ำแบบไทย ชื่นใจในวันสงกรานต์
ชุ่มฉ่ำแบบไทย ชื่นใจในวันสงกรานต์
Valid from 10/04/2562 to 30/04/2562
Facial Essence
Facial Essence
Valid from 09/04/2562 to 30/04/2562
อิ่มบุญสุขใจ ทำบุญวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
อิ่มบุญสุขใจ ทำบุญวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
Valid from 08/04/2562 to 30/04/2562

สินค้าที่คุณสนใจ

Your Interest Products

Best Seller

ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
ร้านดัง วีทีแหนมเนือง อาหารเวียดนาม (ชุดใหญ่)
อร่อยทั่วไทย
แหนมไบโอเทค วนัสนันท์ สด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
แหนมไบโอเทค วนัสนันท์ สด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ
อร่อยทั่วไทย
ไส้อั่วค็อกเทล วนัสนันท์ อร่อยถูกปาก รสชาติถูกใจ
ไส้อั่วค็อกเทล วนัสนันท์ อร่อยถูกปาก รสชาติถูกใจ
อร่อยทั่วไทย
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
น้ำพริกหนุ่ม วนัสนันท์ รสชาติเข้มข้น อร่อยปังถึงใจ (ซอง)
อาหารคาว
เปี๊ยะหอมไข่เค็ม 2 กล่อง
เปี๊ยะหอมไข่เค็ม 2 กล่อง
อร่อยทั่วไทย
ลูกเดือยอบกรอบ ครูยุ ขนมดีเพื่อสุขภาพ
ลูกเดือยอบกรอบ ครูยุ ขนมดีเพื่อสุขภาพ
อร่อยทั่วไทย
เฟื่องฟ้า ธัญญาหารสำเร็จรูปผสมรังนก 1 กล่อง (250 กรัม)
เฟื่องฟ้า ธัญญาหารสำเร็จรูปผสมรังนก 1 กล่อง (250 กรัม)
อร่อยทั่วไทย
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ (ชุดเล็ก)
อาหารคาว
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
โจโจ้เป็ดย่างพิมาย หนังกรอบ ไม่มีมัน (1 ตัว)
อาหารคาว
น้ำหอมฉีดผ้า กลิ่นซากุระ 1 ชุด จำนวน 3 ขวด
น้ำหอมฉีดผ้า กลิ่นซากุระ 1 ชุด จำนวน 3 ขวด
บ้านและสวน