ภาพพระเจ้าสิบชาติ 10 ภาพ ขนาดใหญ่จัมโบ้ (ภาพใหญ่มาก) - ภาพโปสเตอร์ ขนาด 56x82 ซ.ม. หรือ 22x32 นิ้ว (ภาพชุดพระเจ้า 10 ชาติ 10 ภาพ) รูปพระเจ้าสิบชาติ - ร้านบาลีบุ๊ก สโตร์ มหาแซม

฿2,300.00

ภาพพระเจ้าสิบชาติ 10 ภาพ ขนาดใหญ่จัมโบ้

ภาพโปสเตอร์ ขนาด 56x82 ซ.ม. หรือ 22x32 นิ้ว (ภาพชุดพระเจ้า 10 ชาติ 10 ภาพ) 

จำหน่ายโดย ร้านบาลีบุ๊ก สโตร์ มหาแซมทศชาติ สิบชาติ ๑๐ ชาติ

ภาพโปสเตอร์ภาพประกอบการศึกษา โปสเตอร์กระดาษ

ฝีมือภาพ โดย พระเทวาภินิมมิต จิตรกรเอกกรมศิลปากร

ภาพขนาด 56x82 ซ.ม. หรือ 22x32 นิ้ว
น้ำหนักภาพทั้งหมด 780 กรัม (0.78 ก.ก.) 

ภาพชุดนี้มีทั้งหมด 10 ภาพ

ชาดกทั้ง 10 เรื่อง

เตมีย์ชาดก

ชาติที่ 1 เพื่อบำเพ็ญเนกขัมมบารมี - เตมียชาดก (เต) เป็นชาติแรกในทศชาติชาดก ก่อนที่จะมาตรัสรู้เป็นสมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านามพระโคดม ชาตินี้ พระองค์ทรงบำเพ็ญเนกขัมมบารมี หมายถึง การออกบวช

มหาชนกชาดก

ชาติที่ 2 เพื่อบำเพ็ญวิริยบารมี - มหาชนกชาดก (ชะ) พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระชนกกุมาร โอรสพระเจ้าอริฏฐชนก กษัตริย์เมืองมิถิลา ขณะที่เสด็จลงสำเภาไปค้าขาย เกิดพายุใหญ่เรือแตกกลางมหาสมุทร พระมหาชนกทรงว่ายน้ำโต้คลื่นอยู่ในมหาสมุทรถึง 7 วัน นางเมขลาเห็นจึงพูดลองใจว่าให้พระองค์ยอมตายเสียเสียตามบุญตามกรรม แต่พระองค์ก็ไม่ทรงฟัง ยังพยายามว่ายน้ำโต้คลื่นอยู่ตามเดิมนางเมขลาเห็นเลื่อมใสในความพยายาม จึงอุ้มพระองค์เหาะไปส่งที่ฝั่ง พระชาตินี้พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญ วิริยบารมี

สุวรรณสามชาดก

ชาติที่ 3 เพื่อบำเพ็ญเมตตาบารมี - สุวรรณสามชาดก (สุ) พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพรหมฤๅษี ต้องรับภาระเลี้ยงดูบิดามารดาผู้ตาบอด วันหนึ่งกบิลยักษ์แผลงศรมาถูกได้รับบาดเจ็บแสนสาหัส แต่ก็ไม่ได้โกรธ กลับแสดงเมตตาจิตต่อ และเทศนาทศพิธราชธรรมให้กบิลยักษ์ฟัง ด้วยอำนาจแห่งเมตตาธรรมทำให้พระสุวรรณสามหายเจ็บปวดรอดชีวิตมาได้ และบิดามารดาก็กลับมีจักษุดี พระชาตินี้พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญ เมตตาบารมี

เนมิราชชาดก

ชาติที่ 4 เพื่อบำเพ็ญอธิษฐานบารมี - เนมิราชชาดก (เน) พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นพระเนมิราช โอรสเจ้าเมืองมิถิลา โปรดการบริจาคทานและรักษาพรหมจรรย์ พระอินทร์ทรงพอพระทัย ถึงกับให้พระมาตุลีนำทิพยรถมารับไปเที่ยวเมืองสวรรค์ และเมืองนรก แล้วเชิญให้ครองเมืองสวรรค์ พระเนมิราชไม่ทรงรับและเสด็จกลับบ้านเมืองของพระองค์ พอทรงชราก็ออกผนวช พระชาตินี้พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญ อธิษฐานบารมี

มโหสถชาดก

ชาติที่ 5 เพื่อบำเพ็ญปัญญาบารมี - มโหสถชาดก (มะ) พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็น มโหสถบัณฑิต ผู้เกิดมาพร้อมแท่งยาใหญ่ซึ่งสามารถรักษาได้สารพัดโรค วันหนึ่ง พระเจ้าวิเทหะ เจ้ากรุงมิถิลาได้ทรงพระสุบินว่าจะมีบัณฑิตคนที่ 5 เกิดขึ้นจึงโปรดให้มหาอำมาตย์ออกตามหา จึงได้ไปพบ มโหสถกุมาร ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 7 ปี แต่บัณฑิตทั้ง 4 ของพระเจ้าวิเทหะต้องการจะพิสูจน์ปัญญาของมโหสถกุมารว่าเหมาะสมจะเป็นบัณฑิตคนที่ 5 หรือไม่ โดยมโหสถกุมารต้องผ่านการทดสอบเชาวน์ปัญญาถึง 19 ครั้ง จึงสิ้นความคลางแคลงใจ พระเจ้าวิเทหะจึงรับมโหสถเป็นพระราชโอรสบุญธรรม พร้อมทั้งสถาปนาให้เป็นมหาบัณฑิต พระชาตินี้พระโพธิสัตว์ทรงบำเพ็ญปัญญาบารมี

ภูริทัตชาดก

ชาติที่ 6 เพื่อบำเพ็ญศีลบารมี

จันทชาดก

ชาติที่ 7 เพื่อบำเพ็ญขันติบารมี

นารทชาดก

ชาติที่ 8 เพื่อบำเพ็ญอุเบกขาบารมี

วิทูรชาดก

ชาติที่ 9 เพื่อบำเพ็ญสัจจบารมี

เวสสันดรชาดก

ชาติที่ 10 เพื่อบำเพ็ญทานบารมี สำหรับชาติสุดท้าย เป็นชาติที่สำคัญ และบำเพ็ญบารมีอันยิ่งใหญ่ คือ เวสสันดรชาดก หรือเรื่องพระเวสสันดร

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 2 วันทำการ

รายละเอียดสินค้า

รีวิวสินค้าจากลูกค้า

   (0) คะแนน
คะแนนของลูกค้า

0%

   จำนวนผู้มารีวิว (0)  

คุณอาจจะชอบสิ่งนี้

สินค้าอื่นๆ จาก บาลีบุ๊ก สโตร์ PALI BOOK STORE

บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น
บาลี ป.ธ.3 วจนานุกรม สมาสท้อง พระเทพวราภรณ์ (เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.9) วัดบุรณศิริมาตยาราม
บาลี ป.ธ.3 วจนานุกรม สมาสท้อง พระเทพวราภรณ์ (เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.9) วัดบุรณศิริมาตยาราม
บาลี ป.ธ.3 ปัญหา-เฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (ปัญหาเฉลยบาลี) - ศ. ดร.อุทิส ศิริวรรณ
บาลี ป.ธ.3 ปัญหา-เฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (ปัญหาเฉลยบาลี) - ศ. ดร.อุทิส ศิริวรรณ
บาลี ป.ธ.3 - ธรรมบท บาลี ภาค 5-8 หนังสือหลักสูตร ประโยค ป.ธ.3 วิชาแปลมคธเป็นไทย เฉพาะธรรมบทบาลี ภาค 5-8 จำนวน 4 เล่ม - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 - ธรรมบท บาลี ภาค 5-8 หนังสือหลักสูตร ประโยค ป.ธ.3 วิชาแปลมคธเป็นไทย เฉพาะธรรมบทบาลี ภาค 5-8 จำนวน 4 เล่ม - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา อฏฺฐโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 8 ธรรมบทบาลี) พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา อฏฺฐโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 8 ธรรมบทบาลี) พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย
บาลี ป.ธ.3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา สตฺตโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 7 ธรรมบทบาลี ภาค 7) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา สตฺตโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 7 ธรรมบทบาลี ภาค 7) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 6 ธรรมบทบาลี) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 - ธมฺมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 6 ธรรมบทบาลี) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา ปญฺจโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 5 ธรรมบทบาลี) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา ปญฺจโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 5 ธรรมบทบาลี) ประโยค ป.ธ.3 - พระพุทธโฆสาจารย์
บาลี ป.ธ.3 รวมชุดพระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 5-8 รวม 4 เล่ม
บาลี ป.ธ.3 รวมชุดพระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 5-8 รวม 4 เล่ม
บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น
บาลี ป.ธ.3 วจนานุกรม สมาสท้อง พระเทพวราภรณ์ (เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.9) วัดบุรณศิริมาตยาราม
บาลี ป.ธ.3 วจนานุกรม สมาสท้อง พระเทพวราภรณ์ (เปลี่ยน ปุณฺโณ ป.ธ.9) วัดบุรณศิริมาตยาราม
บาลี ป.ธ.3 ปัญหา-เฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (ปัญหาเฉลยบาลี) - ศ. ดร.อุทิส ศิริวรรณ
บาลี ป.ธ.3 ปัญหา-เฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์ ประโยค ป.ธ.3 (ปัญหาเฉลยบาลี) - ศ. ดร.อุทิส ศิริวรรณ
บาลี ป.ธ.3 - ธรรมบท บาลี ภาค 5-8 หนังสือหลักสูตร ประโยค ป.ธ.3 วิชาแปลมคธเป็นไทย เฉพาะธรรมบทบาลี ภาค 5-8 จำนวน 4 เล่ม - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 - ธรรมบท บาลี ภาค 5-8 หนังสือหลักสูตร ประโยค ป.ธ.3 วิชาแปลมคธเป็นไทย เฉพาะธรรมบทบาลี ภาค 5-8 จำนวน 4 เล่ม - พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย - หนังสือบาลี ร้านบาลีบุ๊ก Palibook
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา อฏฺฐโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 8 ธรรมบทบาลี) พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย
บาลี ป.ธ.3 ธมฺมปทฏฺฐกถา อฏฺฐโม ภาโค (ธรรมบท ฉบับบาลี ภาค 8 ธรรมบทบาลี) พระพุทธโฆสาจารย์ อินเดีย
บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อักขรานุกรมสมาสท้อง โดย เลิศ สมัครถาวร เปรียญเอก
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น
บาลี ป.ธ.3 - อุปกรณ์สมาสท้อง พระมหาทองสุก สุทฺธจารี ป.ธ.5 วัดวุฒาราม ขอนแก่น

Promotion

ไอเท็มเด็ด สุดฮอต รับ Summer ลด15%
ไอเท็มเด็ด สุดฮอต รับ Summer ลด15%
Valid from 21/03/2566 to 31/05/2566
นึกถึงสุขภาพ นึกถึง Golden Place
นึกถึงสุขภาพ นึกถึง Golden Place
Valid from 14/03/2566 to 31/01/2568
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดพิษณุโลก
มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จังหวัดพิษณุโลก
Valid from 14/03/2566 to 30/04/2566

Best Seller

วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
อร่อยทั่วไทย
ส้มสายน้ำผึ้ง(ผิวลาย) อำเภอฝาง เบอร์ 4-5 นน. 10 กิโลกรัม
ส้มสายน้ำผึ้ง(ผิวลาย) อำเภอฝาง เบอร์ 4-5 นน. 10 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
อร่อยทั่วไทย
ชั้นวางของพับได้แบบ 6 ชั้น
ชั้นวางของพับได้แบบ 6 ชั้น
บ้านและสวน
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
ยาหอมทิพโอสถ ตราโพธิ์ทอง 6 ขวด ยาหอมตำรับโบราณ
สุขภาพและความงาม
ครีมอาบน้ำนะกะ สูตร Mocca Moisture & Radiance Liquid Soap
ครีมอาบน้ำนะกะ สูตร Mocca Moisture & Radiance Liquid Soap
สุขภาพและความงาม
กาแฟบนภู เกษตรบนภู 3 ระดับการคั่ว ปริมาณ 250 กรัม
กาแฟบนภู เกษตรบนภู 3 ระดับการคั่ว ปริมาณ 250 กรัม
สินค้าชุมชน
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม
ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ลูกใหญ่ เคี้ยวเต็มคำ 2 กิโลกรัม
อร่อยทั่วไทย
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
วีทีแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
แดงแหนมเนือง 10 ไม้ ส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ ร้านดังอาหารเวียดนาม
อร่อยทั่วไทย
ไข่เค็ม ไชยา อสม. 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
ไข่เค็ม ไชยา อสม. 12 ฟอง ส่งฟรี ของแท้จากสุราษฯ ทอด เจียว ต้ม ได้หลายเมนู
อร่อยทั่วไทย
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
หมึกหวานต้มน้ำตาลโตนด แพ็คละ 100g / 2แพ็ค
อร่อยทั่วไทย
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
น้ำผึ้งดอกไม้ป่าเดือนห้า ตรา กาสะลอง ขนาด 625 กรัม
อร่อยทั่วไทย
วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ตรา น้ำทิพย์ กลิ่นใบเตย ของฝากลพบุรี ขนาด 520 กรัม
วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ตรา น้ำทิพย์ กลิ่นใบเตย ของฝากลพบุรี ขนาด 520 กรัม
อร่อยทั่วไทย
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
โกโก้เก็นไม ตรา อินเฮิร์บ บรรจุกล่อง จำนวน 10 ซอง
อร่อยทั่วไทย
ศิริราช มอยซ์เจอร์ไรซิ่ง โลชั่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ขนาด 120 มล.
THPSHOP ศิริราช มอยซ์เจอร์ไรซิ่ง โลชั่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย ขนาด 120 มล.
สุขภาพและความงาม

สินค้าอื่นๆ จากหมวด หนังสือ

จัดเรียงตาม
LOAD MORE